• Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.
  • Pełen profesjonalizm to nasza dewiza
  • Klientów zapraszamy już od godziny 4:00

Pod względem organizacyjnym jest spółką akcyjna utworzoną w 1996r.

W oparciu o kapitał prywatny osób fizycznych, firm, gmin i skarbu państwa. Celem działania jest stworzenie najkorzystniejszych warunków dla prowadzenia hurtowego handlu produktami spożywczymi, stałe podnoszenie standardów handlu i podnoszenie jakości usług. Obecnie teraz Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego jest największym zespołem hurtowni spożywczych, których zasięg oddziaływania wykracza daleko poza aglomerację Wałbrzyską. Stały rozwój zespołu zapewnia kompleksową ofertę zaopatrzenia zarówno dla handlu detalicznego jak i dla instytucjonalnych klientów zaopatrujących się w produkty spożywcze. Klientów zapraszamy już od godziny 4:00