ARCHIWUM

Oferta nr 2

Posted on

Wałbrzyski Rynek Hurtowy SA zaprasza do składania ofert na dozór i utrzymanie czystości na posiadanym terenie. Termin składania ofert 14.10.2016 r. Zakres czynności: 1. Dozór fizyczny 1 osobowy w godzinach 14- 6 od poniedziałku do soboty oraz w niedziele i święta 24 godz./ dobę 2. Utrzymanie czystości na posiadanym terenie ( około 13000 m kw.) […]

ARCHIWUM

Oferta nr 1

Posted on

Wałbrzyski Rynek Hurtowy SA posiada wolne powierzchnie magazynowe około 90 m2 pod wynajem w centrum Wałbrzycha. Ze względu na położenie w centrum miasta miejsce idealne na bazę logistyczną. Na terenie znajduje się centrum hurtowego zaopatrzenie spożywczego ze sprzedażą na miejscu i dostawą do klienta. Kontakt tel. 74 843 9393 lub e- mail wrh@wrh.pl

ARCHIWUM

Konkurs

Posted on

Rada Nadzorcza ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu. Szczegóły konkursu w załączniku:

ARCHIWUM

Zapytanie ofertowe

Posted on

Zapytanie ofertoweDotyczące zamówienia poniżej 30.000 euro 1. Zamawiający: Wałbrzyski Rynek Hurtowy SA z siedzibą w Wałbrzychu (58-300 Wałbrzych, ul. Wysockiego 17) zaprasza do złożenia ofert na:Produkcja, kompletacja, dostawa do siedziby WRH SA, niezbędny montaż (gdy producent stosuje mniejsze wymiarowo elementy) do pełnego wymiaru TELEBIMA LED zgodnie ze specyfikacją konkursu ogłoszonego przez Wałbrzyski Rynek Hurtowy SA […]

ARCHIWUM

Konkurs ofert

Posted on

Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego SA ogłasza konkurs ofert na sprzątanie obiektów i terenu WRH SA zgodnie z poniższą umową (projektem). UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PORZĄDKOWYCH  zawarta w dniu 01.01.2018  pomiędzy: WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY S.A. z siedzibą ul. Wysockiego 17 58-300 Wałbrzych wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000108417 Sąd Rejonowy dla Wrocławia […]

ARCHIWUM

Rada Nadzorcza zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Posted on

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. za rok obrotowy 2017 i 2018 Rada Nadzorcza Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Wałbrzychu ul. Wysockiego 17,  58-300 Wałbrzych, zaprasza firmy audytorskie uprawnione do badania sprawozdań finansowych, do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i […]