ARCHIWUM

Konkurs ofert

Posted on

Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego SA ogłasza konkurs ofert na sprzątanie obiektów i terenu WRH SA zgodnie z poniższą umową (projektem). UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PORZĄDKOWYCH  zawarta w dniu 01.01.2018  pomiędzy: WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY S.A. z siedzibą ul. Wysockiego 17 58-300 Wałbrzych wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000108417 Sąd Rejonowy dla Wrocławia […]