Informacje dla akcjonariuszy

ZAWIADOMIENIE Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. w Wałbrzychu na podstawie art. 395 i 399 §1 oraz art. 402 § 3 ksh, a także § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 r. o godz. 10 00 w siedzibie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 17.

Posted on

Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. w Wałbrzychu na podstawie art. 395 i 399 §1 oraz art. 402 § 3 ksh, a także § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 r. o godz. 10 00w siedzibie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 17. Porządek obrad: Otwarcie obrad […]

Informacje dla akcjonariuszy

ZAWIADOMIENIE

Posted on

Wałbrzych, 08 września 2022 r. ZAWIADOMIENIE Porządek obrad: a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2021. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021. 9. Podjęcie uchwał w sprawie […]

Informacje dla akcjonariuszy

Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Posted on

Informujemy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Wałbrzychu w dniu 22.07.2022 roku podjęło uchwałę nr 6 w sprawie niepodejmowania uchwał objętych porządkiem obrad oraz nierozpatrywania punktów, w których nie są podejmowane uchwały. Przedstawiciel Skarbu Państwa złożył wniosek o podjęcie uchwały w sprawie niepodejmowania uchwał objętych porządkiem obrad oraz nie […]

Informacje dla akcjonariuszy

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Posted on

Informujemy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Wałbrzychu w dniu 08.07.2022 roku podjęło uchwałę nr 5 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o następującej treści : Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu w sprawie: zarządzenia […]

Informacje dla akcjonariuszy

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Posted on

Informujemy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Wałbrzychu w dniu 24.06.2022 roku podjęło uchwałę nr 4 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o następującej treści: Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu w sprawie: zarządzenia przerwy […]

Informacje dla akcjonariuszy

Wybór oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. za rok obrotowy 2021 i 2022

Posted on

Rada Nadzorcza (Uchwałą nr 75/VIII/ 2021) po zapoznaniu się z ofertami nadesłanymi przez firmy audytorskie, dokonuje wyboru firmy audytorskiej: LEXUS audit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Powstańców 25A, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod nr 2924, która przeprowadzi badanie sprawozdania […]