Informacje dla akcjonariuszyOGŁOSZENIA

Unieważnienie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza unieważnia postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy SA , które zostało wszczęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy SA nr 5/X/2024 z dnia 13 maja 2024 roku.