Informacje dla akcjonariuszy

Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Posted on

Informujemy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Wałbrzychu w dniu 22.07.2022 roku podjęło uchwałę nr 6 w sprawie niepodejmowania uchwał objętych porządkiem obrad oraz nierozpatrywania punktów, w których nie są podejmowane uchwały. Przedstawiciel Skarbu Państwa złożył wniosek o podjęcie uchwały w sprawie niepodejmowania uchwał objętych porządkiem obrad oraz nie […]

Informacje dla akcjonariuszy

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Posted on

Informujemy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Wałbrzychu w dniu 08.07.2022 roku podjęło uchwałę nr 5 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o następującej treści : Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu w sprawie: zarządzenia […]