Informacje dla akcjonariuszy

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Informujemy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Wałbrzychu w dniu 08.07.2022 roku podjęło uchwałę nr 5 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o następującej treści :

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wałbrzychu

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 22 lipca 2022 r. do godziny 11.00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.