OGŁOSZENIA

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. za rok obrotowy 2023 i 2024

Posted on

Rada Nadzorcza Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Wałbrzychu ul. Wysockiego 17, 58-300 Wałbrzych, zaprasza firmy audytorskie uprawnione do badania sprawozdań finansowych, do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, o którym mowa w art. 83 ustawy z dnia 11 maja […]