Informacje dla akcjonariuszy

Dematerializacja akcji imiennych

Posted on

Informacje dla akcjonariuszy o dematerializacji akcji imiennych Spółki (Aktualizacja 29-05-2020 r. ) Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, pragniemy poinformować Państwa o nadchodzących zmianach w prawie związanych z planowaną obowiązkową dematerializacją akcji, która polegać będzie na pozbawieniu akcji formy dokumentu. Powyższe oznacza, że od dnia 1 marca […]