ARCHIWUM

Oferta nr 2

Wałbrzyski Rynek Hurtowy SA zaprasza do składania ofert na dozór i utrzymanie czystości na posiadanym terenie. Termin składania ofert 14.10.2016 r.

Zakres czynności:

1. Dozór fizyczny 1 osobowy w godzinach 14- 6 od poniedziałku do soboty oraz w niedziele i święta 24 godz./ dobę

2. Utrzymanie czystości na posiadanym terenie ( około 13000 m kw.) wraz z zimowym odśnieżaniem. Utrzymanie czystości na pasażu 600 m kw. + 2 toalety w dni robocze ( t.j. oprócz niedziel i świąt). Utrzymanie czystości w biurze Spółki 70 m kw. raz w tygodniu i w miarę potrzeb).

Proszę o podanie pełnej ceny zawierającej koszty osobowe, sprzętu i materiałów z rozróżnieniem na dozór i sprzątanie.

Kontakt tel. 74 843 93 93 lub e-mail wrh@wrh.pl