OFERTA

Wolne powierzchnie handlowe i biurowe

Posted on

Wałbrzyski Rynek Hurtowy SA ul. Wysockiego 17 POSIADA DO WYNAJĘCIA wolne powierzchnie handlowe z węzłem sanitarnym i pomieszczeniem na biura / 68,4 m², 91,8 m², 35 m², 93 m² , 61 m² oraz 75 m² – od marca 2021r. / w centrum Wałbrzycha na terenie centrum hurtowego zaopatrzenia spożywczego. Posiadamy również do wynajęcia pomieszczenia biurowe […]

OGŁOSZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Posted on

Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 17  zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego wiązarów wraz z odeskowaniem hali magazynowej nr 1 ul. Wysockiego 17 w Wałbrzychu. Zamawiający :Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 17 […]

OGŁOSZENIA

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego

Posted on

Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. ul. Wysockiego 17 , 58-300 Wałbrzych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego. Informacje o przetargu Przetarg odbędzie się w dniu 07 lipca 2020 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki. Oględziny maszyn i urządzeń Oględzin oferowanego wózka można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym w dniu 02.07.2020 roku, w […]

OGŁOSZENIA

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pionowej prasy ściskającej

Posted on

Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. ul. Wysockiego 17 , 58-300 Wałbrzych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prasy HSM VL 600. Informacje o przetargu Przetarg odbędzie się w dniu 07 lipca 2020 roku, o godz. 11.00 w siedzibie Spółki. Oględziny maszyn i urządzeń Oględzin oferowanego wózka można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym w dniu 02.07.2020 roku, […]

Informacje dla akcjonariuszy

Dematerializacja akcji imiennych

Posted on

Informacje dla akcjonariuszy o dematerializacji akcji imiennych Spółki (Aktualizacja 29-05-2020 r. ) Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, pragniemy poinformować Państwa o nadchodzących zmianach w prawie związanych z planowaną obowiązkową dematerializacją akcji, która polegać będzie na pozbawieniu akcji formy dokumentu. Powyższe oznacza, że od dnia 1 marca […]

OGŁOSZENIA

Wybór oferty produkcję, dostawę i niezbędny montaż dwóch kompletów drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych

Posted on

Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (58-300 Wałbrzych, ul. Wysockiego 17) informuje, że po analizie ofert, które wpłynęły do WRH S.A. na produkcję, dostawę i niezbędny montaż dwóch kompletów drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych z automatem plus ścianki boczne, Zarząd dokonał wyboru firmy: ALMIR Mirosław Gęsikiewicz ul. Blizanów Drugi 14, 62-814 Blizanów. Firma ALMIR […]

OGŁOSZENIA

Zapytanie ofertowe

Posted on

Dotyczące zamówienia poniżej 30.000 euro Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (58-300 Wałbrzych, ul. Wysockiego 17) zaprasza do złożenia ofert na: produkcję, dostawę do siedziby WRH SA, niezbędny montaż  dwóch kompletów drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych z automatem plus ścianki boczne wg wymiarów na załączonej fotografii. Termin realizacji zamówienia: 45 dni od daty podpisania […]

OGŁOSZENIA

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego

Posted on

Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. ul. Wysockiego 17 , 58-300 Wałbrzych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego. Informacje o przetargu Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2020 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki. Oględziny maszyn i urządzeń Oględzin oferowanego wózka można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym w dniu 08.05.2020 roku, w […]

OGŁOSZENIA

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pionowej prasy ściskającej

Posted on

Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. ul. Wysockiego 17 , 58-300 Wałbrzych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prasy HSM VL 600. Informacje o przetargu Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2020 roku, o godz. 11.00 w siedzibie Spółki. Oględziny maszyn i urządzeń Oględzin oferowanego wózka można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym w dniu 08.05.2020 roku, […]