OGŁOSZENIA

Badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Posted on

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo budowlane, tj. 5- letnich przeglądów instalacji elektrycznej na obiektach należących do Spółki.

OGŁOSZENIA

Produkt polski

Posted on

W dniu 11 września 2019 roku rozpoczyna się ogólnopolska kampania informacyjna pn. „Produkt polski” przygotowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Założeniem kampanii jest budowanie patriotyzmu konsumenckiego oraz zwiększenie rozpoznawalności oznaczenia „Produkt polski” zarówno wśród producentów, jak i konsumentów.

ARCHIWUM

Oferta nr 2

Posted on

Wałbrzyski Rynek Hurtowy SA zaprasza do składania ofert na dozór i utrzymanie czystości na posiadanym terenie. Termin składania ofert 14.10.2016 r. Zakres czynności: 1. Dozór fizyczny 1 osobowy w godzinach 14- 6 od poniedziałku do soboty oraz w niedziele i święta 24 godz./ dobę 2. Utrzymanie czystości na posiadanym terenie ( około 13000 m kw.) […]

ARCHIWUM

Oferta nr 1

Posted on

Wałbrzyski Rynek Hurtowy SA posiada wolne powierzchnie magazynowe około 90 m2 pod wynajem w centrum Wałbrzycha. Ze względu na położenie w centrum miasta miejsce idealne na bazę logistyczną. Na terenie znajduje się centrum hurtowego zaopatrzenie spożywczego ze sprzedażą na miejscu i dostawą do klienta. Kontakt tel. 74 843 9393 lub e- mail wrh@wrh.pl

ARCHIWUM

Konkurs

Posted on

Rada Nadzorcza ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu. Szczegóły konkursu w załączniku:

ARCHIWUM

Zapytanie ofertowe

Posted on

Zapytanie ofertoweDotyczące zamówienia poniżej 30.000 euro 1. Zamawiający: Wałbrzyski Rynek Hurtowy SA z siedzibą w Wałbrzychu (58-300 Wałbrzych, ul. Wysockiego 17) zaprasza do złożenia ofert na:Produkcja, kompletacja, dostawa do siedziby WRH SA, niezbędny montaż (gdy producent stosuje mniejsze wymiarowo elementy) do pełnego wymiaru TELEBIMA LED zgodnie ze specyfikacją konkursu ogłoszonego przez Wałbrzyski Rynek Hurtowy SA […]

ARCHIWUM

Konkurs ofert

Posted on

Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego SA ogłasza konkurs ofert na sprzątanie obiektów i terenu WRH SA zgodnie z poniższą umową (projektem). UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PORZĄDKOWYCH  zawarta w dniu 01.01.2018  pomiędzy: WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY S.A. z siedzibą ul. Wysockiego 17 58-300 Wałbrzych wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000108417 Sąd Rejonowy dla Wrocławia […]