OGŁOSZENIAZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie wyników w sprawie:

  • zapytania ofertowego dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 złotych na wykonanie naprawy konstrukcji dachu zgodnie z ekspertyzą techniczną hali H-1. Zamawiający – Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. w Wałbrzychu, ul. Piotra Wysockiego 17 uprzejmie informuje, iż na zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty. W wyniku analizy złożonych ofert oraz zapisów zapytania ofertowego Zamawiający skorzystał z pkt II, ust.12 pozostałych warunków zamówienia.
  • ocena ofert – cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Oferta z najniższą ceną została uznana za najkorzystniejszą.
  • najkorzystniejszą ofertę złożyła – FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Dorota Tondel-Chruścicka.