OGŁOSZENIAZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie wyników w sprawie:

Na zapytanie ofertowe dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 złotych na wykonanie naprawy części elewacji o wymiarach 14 x 4,2 m2 hali H-1 wpłynęły dwie oferty. W wyniku analizy złożonych ofert oraz zapisów zapytania ofertowego nr 2 Zamawiający (Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna) skorzystał z pkt II, ust.3, ust.12 pozostałych warunków zamówienia.

Uzasadnienie:

  1. Ocena ofert – cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Oferta z najniższą ceną została uznana za najkorzystniejszą.
  2. Najniższą ofertę złożyła – Firma ARAMIR z Wałbrzycha.