OGŁOSZENIAZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie wyników w sprawie:

  1. zapytania ofertowego dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 złotych na wykonanie opaski betonowej i schodów wejściowych hali H-1 ,
  2. zapytania ofertowego dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 złotych na wykonanie naprawy konstrukcji dachu zgodnie z ekspertyzą techniczną hali H-1 i wymianę wywietrzników w hali H-3,
  3. zapytania ofertowego dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 złotych na wykonanie naprawy części elewacji o wymiarach 14×4,2 m hali H-1,

Zamawiający – Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. w Wałbrzychu , ul. Piotra Wysockiego 17 uprzejmie informuje, iż na zapytanie ofertowe pkt 1 i pkt 3 nie wypłynęła żadna oferta, na zapytanie ofertowe nr 2 wpłynęła jedna oferta. W wyniku analizy oferty oraz zapisów zapytania ofertowego nr 2 Zamawiający skorzystał z pkt II, ust.4 pozostałych warunków zamówienia.