OGŁOSZENIA

Wybór oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. za rok obrotowy 2023 i 2024

Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

Rada Nadzorcza ( Uchwałą nr 29/IX/2023 z dnia 31 października 2023 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i 2024 ) po zapoznaniu się z ofertami nadesłanymi przez firmy audytorskie, dokonuje wyboru firmy audytorskiej: LEXUS audit ul. Powstańców 25A 31-422 Kraków , podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego na listę prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 2924, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. za rok obrotowy 2023 i 2024.