Informacje dla akcjonariuszy

Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. w Wałbrzychu zawiadamia o NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY WAŁBRZYSKIEGO RYNKU HURTOWEGO S.A.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. w Wałbrzychu na podstawie art. 398 ksh, art.399 § 1 ksh i art. 402 § 3 ksh, a także § 48 ust.4 pkt.3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 04 grudnia 2020 o godz.1300 w siedzibie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 17.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
  5. Wolne wnioski
  6. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu

Zygmunt Wołek