Informacje dla akcjonariuszyOGŁOSZENIA

ZAWIADOMIENIE Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. w Wałbrzychu na podstawie art. 398 ksh, 399 § 1 oraz art. 402 § 3 ksh, a także § 42 Statutu Spółki, w związku z art. 400 § 1 i 2 ksh zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2024 r. o godz. 10 00 w siedzibie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 17.

Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. w Wałbrzychu na podstawie art. 398 ksh, 399 § 1 oraz art. 402 § 3 ksh, a także § 42 Statutu Spółki, w związku z art. 400 § 1 i 2 ksh zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2024 r. o godz. 10 00 w siedzibie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 17.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej.
  6. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.