OGŁOSZENIAZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie wyników w sprawie:

Na zapytanie ofertowe dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 złotych na produkcję, dostawę, niezbędny montaż dwóch kompletów drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych z automatem wraz ze ściankami górnymi i bocznymi na terenie Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. zlokalizowanego przy ul. P. Wysockiego 17 w Wałbrzychu wpłynęły trzy oferty. W wyniku analizy złożonych ofert oraz zapisów zapytania ofertowego nr 2 Zamawiający (Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna) skorzystał z pkt VI.

Uzasadnienie:

  1. Ocena ofert – cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Oferta z najniższą ceną została uznana za najkorzystniejszą.
  2. Najniższą ofertę złożyła – ALUSTAD Marek Konopka z siedzibą ul. Bokserska 4, 58-100 Świdnica.