Informacje dla akcjonariuszyOGŁOSZENIA

Wybór oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. za rok obrotowy 2021 i 2022

Rada Nadzorcza (Uchwałą nr 75/VIII/ 2021) po zapoznaniu się z ofertami nadesłanymi przez firmy audytorskie, dokonuje wyboru firmy audytorskiej: LEXUS audit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Powstańców 25A, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod nr 2924, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. za rok obrotowy 2021 i 2022.

UCHWAŁA nr 75/VIII/2021 Rady Nadzorczej Spółki Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022.