OGŁOSZENIAZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie wyników w sprawie:

Na zapytanie ofertowe dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 złotych na remont ciągów komunikacyjnych w hali magazynowej zgodnie z załączonym projektem technicznym i przedmiarem wykonanym przez pracownię projektową GRAFION na terenie Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. zlokalizowanego przy ul. P. Wysockiego 17 w Wałbrzychu wpłynęły dwie oferty. W wyniku analizy oferty oraz zapisów zapytania ofertowego nr 2 Zamawiający (Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna) skorzystał z pkt II, ust.3, ust.12 pozostałych warunków zamówienia.

Uzasadnienie:

  1. Ocena ofert – wskazanie podobnych prac wcześniej wykonywanych (referencje), wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia oraz zestawienie liczby pracowników.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma – ARAMIR z siedzibą ul. Malczewskiego 12/113, 58-309 Wałbrzych