OGŁOSZENIAZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie wyników w sprawie:

Na zapytanie ofertowe dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 złotych na remont instalacji oświetleniowej hali H-1 zgodnie z projektem technicznym i przedmiarem wykonanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe IN-POL Zbigniew Faściszewski na terenie Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. zlokalizowanego przy ul. P. Wysockiego 17 w Wałbrzychu wpłynęła jedna oferta. W wyniku analizy oferty oraz zapisów zapytania ofertowego nr 2 Zamawiający (Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna) skorzystał z pkt II, ust.3, ust.12 pozostałych warunków zamówienia.

Uzasadnienie:

Ocena ofert – wskazanie podobnych prac wcześniej wykonywanych (referencje), wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia oraz zestawienie liczby pracowników.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma – ARAMIR z siedzibą ul. Malczewskiego 12/113, 58-309 Wałbrzych.