OGŁOSZENIA

Wybór oferty na oszacowanie wartości środka trwałego

Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (58-300 Wałbrzych, ul. Wysockiego 17) informuje, że po analizie ofert, które wpłynęły do Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. na oszacowanie wartości środka trwałego przez uprawnionego rzeczoznawcę, Zarząd dokonał wyboru firmy: Vestum Tomasz Wierzbicki 87-126 Oborowo, która była ofertą najlepszą.