OGŁOSZENIAZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 17 

zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na oszacowanie wartości rynkowej środka trwałego przez uprawnionego rzeczoznawcę:

  1. wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia typ TFG 316s producent JUNGHEINRICH, nr fabryczny FN401494 rok budowy 2010
  2. prasa HSM VL 600 typ HSM VL 600 producent JHSM – Pressen GmbH + Co.KG, nr seryjny 250191048 S rok budowy 2004

Miejsce oraz termin składania ofert; Ofertę należy przesłać e- mailem na adres wrh@wrh.pl; lub w kopercie opatrzonej napisem „Zapytanie ofertowe na oszacowanie wartości rynkowej środka trwałego” należy złożyć w siedzibie Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. 58-300 Wałbrzych ul. Wysockiego 17  do dnia 18 września 2020 r. do godz. 14.00.

Osoby uprawnione do porozumiewania się : Zygmunt Wołek – Prezes Zarządu tel. 602 608 318